ГлавнаяРегистрацияВходПознавательный клуб "12 друзей"
Рабами нас делает нежелание осознать происходящее.
Пятница, 23.08.2019, 23:00
 
Приветствую Вас Гость | RSS

 
 Главная » 2012 » Ноябрь » 27 » Платформа Відродження та Єднання (Глава 4.5 - «Принципи нової політичної системи» [ п. 1-6] )
19:09
Платформа Відродження та Єднання (Глава 4.5 - «Принципи нової політичної системи» [ п. 1-6] )
Далі прошу вас шановний читач прочитати підряд в додатку такі статті Сергія Дацюка: - «ПРИНЦИПИ НОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ»; «ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ З ДЕМОКРАТИЧНОЮ ВЛАДОЮ?»; «ЧИ МОЖЕ ПРИЙТИ ДО ВЛАДИ В УКРАЇНІ СТРАТЕГІЧНА ЕЛІТА ДЕМОКРА ТИЧНИМ ШЛЯХОМ ?».

4.5. Наведені нижчі уривки та абзаци - най важливіші з цих трьох статей: «ПРИНЦИПИ НОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ»

а)
Щоб прийняти ефективно діючу Конституцію надовго, повинні бути власні оригінальні теорії права, які би не просто узагальнювали інтереси соціальних прошарків суспільства на найзагальнішому рівні,
а пропонували принципи соціальної ефективності Конституції.
 Тобто до створення нової Конституції ми маємо відповісти на питання: що означає «соціально ефективна Конституція»?
б) Принципи організації політичної системи в країні, які би дозволяли досягати світового лідерства та втримувати його. Принципи, які тут виписано, сформульовані саме з такої позиції. Ці принципи будуть зовсім не зрозумілі для людей, які вважають ситуацію «зовнішнього управління», в якій знаходиться Україна, непереборною або мало усвідомлюють таку ситуацію. Також ці принципи будуть не зрозумілі для людей, які самі прагнуть здати країну у «зовнішнє управління», не важливо кому – Росії, США і т.д.

1. Принцип цілісності та багатомірності політичної системи.
Політична система, що описується в Конституції, має бути описана як цілісна з чотирьох основних позицій – громадянина, самоврядування, трьох традиційних гілок влади, стратегічної влади. Конституція має створювати та описувати декілька взаємопов’язаних
процесів та систем:
1) описувати права та свободи людини як громадянина;
2) збирати країну в єдине ціле на рівні законодавчої, виконавчої та судової влади;
3) збирати країну в єдине ціле на рівні системи самоврядування;
4) створювати систему стратегування в країні, яка би, з одного боку, дозволяла збирати країну в єдине ціле на рівні стратегічної влади – щодо інших країн, блоків країн, організацій та інфраструктур, які суттєво впливають на всі політичні та економічні процеси в країні, а з іншого боку, дозволяла би вирішувати питання збереження та розвитку своєї культурної ідентифікації як країни-культури на довгостроковий термін часу, тобто стратегування збирає країну у світі (простір) та щодо майбутнього (час).
Наша конституція описує, хоч і погано, тільки перші дві системи. Інші дві – не описує взагалі. Тобто, завдяки наявній Конституції ми як країна, як нація, як держава та суспільство неспроможні відповідати на ті виклики, які ставить перед нами час.

Отже розробники Конституції мають виписувати Конституцію (ще) з чотирьох різних позицій (крім існуючих двох):
1. «Позиція громадянина» в Конституції – це опис
його , прав та свобод і як одне з природних прав, що корениться в самому понятті свободи – право на самоврядування. Відповідь на питання – чи гарантує Конституція права та свободи в усьому тексті.
2. «Позиція самоврядування» – як організоване самоврядування, розподіл повноважень між самоврядуванням та владою з позиції самоврядування, а не з позиції влади. Відповідь на питання – чи гарантує Конституція самоврядування в усьому тексті.
3. «Позиція законодавчої влади» – як організований Парламент та робота депутатів. Відповідь на питання – чи гарантує Конституція представництво інтересів депутатами та незалежну і не корупційну розробку ними законів.
4. «Позиція виконавчої влади» – як організована робота Кабміну. Відповідь на питання – чи гарантує Конституція незалежну роботу виконавчої влади, чи ця влада є незалежною в своїх діях від Президента та Парламенту, як вона поєднується з самоврядуванням.
5. «Позиція судової влади» – як організоване судочинство в країні. Відповідь на питання як реалізований принципи «верховенства права», «подолання обмеженості закону», «незалежності суду», «справедливості».
6. «Позиція стратегічної влади» – зовнішня політика, взаємодія з міжнародними блоками та організаціями, довгострокові пріоритети виконавчої влади, інфраструктурне управління, система стратегування: детальний опис функцій щорічного послання Президента, функцій Програми Уряду, функцій Інституту Стратегування, функцій Секретаріату Президента, функцій РНБО, повноважень щодо розвитку інформаційного суспільства та електронного самоврядування.
Відповідь на питання – як система стратегування забезпечується на всіх рівнях влади, як вона поєднується з самоврядуванням відносно територіальної цілісності, збереження-розвитку культурної ідентичності, світового лідерства країни щодо розвитку.
Ці чотири позиції – «точки збирання» країни в єдине ціле. А четверта позиція – позиція розвитку країни всередині лідерських позиції у світі та збереження власної культурної ідентифікації.

2. Принципи прямої дії Конституції.
Принцип прямої дії Конституції складається з вимог до Конституції (теорії), вимог до її розробки, і зміни та з вимог до застосування Конституції (практики застосування).

Теоретичні принципи прямої дії Конституції:
– кожна норма Конституції сформульована простим
та недвозначним чином: про одну і ту ж річ в Конституції говориться лише раз, і кожна стаття говорить лише про одне;
– кожне поняття, що вводиться, просто роз’яснюється в Конституції, якщо воно не є досить простим або щодо нього нема суперечок в різних галузях права;
– кожна норма Конституції відноситься до певного чи певних суб’єктів і має правові наслідки;
– кожна норма Конституції, що відноситься до опису гілок влади, не регламентує, а визначає: тобто,
склад, повноваження, періодичність роботи гілок влади повинні бути визначені у такому обсязі, щоб вони торкалися кожного громадянина, що бере участь у виборах (Президента чи Парламенту) чи стикається з захистом (порушенням) своїх прав щодо Суду. Взаємодія між гілками влади і внутрішній регламент роботи гілок влади є не проблемою Конституції, а інших відповідних законів;

Принципи прийняття та зміни Конституції за для її прямої дії:
– Конституція розробляється і змінюється не шляхом досягнення компромісу інтересів, а на основі принципів, бо тільки принцип може діяти безпосередньо, не залежати від інтерпретації, оскільки завжди можна відстояти первісне значення принципу;
– Конституція приймається прямим голосуванням всього народу і тому підтримується його волею і згодою
– конституція потвердження права і свободи
Цілого народу на відміну від будь-якого окремого закону, тому вона діє прямо;

Принципи застосування прямої дії Конституції:
– для безпосередньої дії Конституції не потрібні
інші закони та роз’яснювальні акти та укази;
– дії, що суперечать Конституції, повинні бути негайно припинені Судом, а у випадку наявності в таких діях злочину тим же Судом повинна бути з ініційована кримінальна справа;
– інформація про неконституційні дії може бути передана до Суду будь-якою людиною не анонімно, яка в разі необхідності може вимагати свого захисту від можливих посягань з боку підозрюваних;
– статті, що суперечать всім цим переліченим принципам, не мають прямої дії, і повинні бути витлумачені Судом в такій інтерпретації, яка показує суть прямої дії.

3. Принцип типології прав.
Права поділяються на «природні права», «громадянські свободи», «соціальні гарантії».
Перші захищаються всіма гілками влади, фінансуються бюджетом щонайперше і завжди; другі захищаються законодавчою та судовою владою і на практиці можуть порушуватися виконавчою, фінансуються з бюджету за окремими рішеннями влади; треті надаються виконавчою владою за наявності коштів в бюджеті.

4. Принципи різних гілок влади та її смислу для самих представників цієї влади.
Описуючи владу нинішня Конституція говорить про багато що, окрім того, навіщо кожна з гілок влади. А це має бути сказано, бо відсутність мети у кожної гілки влади саме і робить її безвідповідальною щодо громадян і неосмисленою для самих представників цієї влади.
Принцип самоврядування – суспільний розвиток на засадах самодіяльності та делегування органам влади тих повноважень, які неможливо опанувати шляхом самоврядування.
Принцип стратегічної влади – лідерство країни щодо світу та часу, збереження та розвиток культурної ідентичності країни.
Принцип законодавчої влади – розумне влаштування світу, який підвладний законам країни.
Принцип виконавчої влади – постійно пояснювати громадянам своє бачення розвитку країни, а не тільки економічного зростання, та досягати цього розвитку шляхом ефективного управління та координації дій різних економічних суб’єктів.
Принцип судової влади – справедливість взагалі та захист права слабкого зокрема.
Принцип розподіленого суверенітету означає,  що суверенітет країни не є цілісним, гомогенним, неподільним. Суверенітет є суть перелік повноважень, які всі гілки влади розподіляють договірним чином:
1) до наддержавних структур; 2) до центральних традиційних трьох гілок влади; 3) до самоврядування як гілки влади; 4) до стратегування як гілки влади.

5. Принцип «стримувань і противаг» в новій Конституції має діяти в розширеному вигляді:
1) Вихід «стримувань і противаг» в повноваженнях гілок влади за межі країни задля збереження, з одного боку, входження країни у світ (ЄС) та збереження нею цілісності та культурної ідентичності;
2) Вихід «стримувань і противаг» відносно інфраструктури за межі влади, оскільки центр прийняття інфраструктурних рішень має бути в чотирикутнику:
державна влада – місцеві влади – бізнес – компетентна громадськість (експерти) задля ефективного управління інфраструктурою;
3) Принцип «стримувань і противаг» самоврядування відносно влади спрямований на розвиток самодіяльності громадян, реалізацію їх природної свободи на управління власним життям.
Тобто самоврядування є первинним щодо влади, але влада обмежує його винятково у питаннях територіальної цілісності, збереження-розвитку культурної ідентичності, стратегічного розвитку країни.

6. Принципи розширеного розуміння «джерела влади».
 Джерелом влади є не народ, розуміння якого абстрактне, а використання народу з боку влади, наприклад, через референдум, маніпулятивне,
 а реальний процес здійснення влади народом – самоврядування. Джерелом влади є реальний процес самоврядування, а не опосередкована владою воля народу.
Референдум опосередкований набором і способом формулювання питань, що виносяться на референдум, та можливістю імплементувати або ігнорувати результати референдуму. Представницька влада опосередкована виборами, де сьогодні вибираються не відповідальні тією чи іншою мірою партії, а безвідповідальні блоки партій, на які після виборів народ не може ні вплинути, ні контролювати, ні відкликати.
Принцип максимального устремління до безпосереднього самоврядування. Джерелом влади в країні є самоврядування. Найвища форма влади – безпосереднє самоврядування.
Принцип громадського управління делегуванням влади або принцип розширеної субсидіарності.
 Діє принцип «передачі повноважень від самоврядування до влади» а не принцип «зафіксованих у Конституції повноважень влади». Відтак повноваження влади мають звужуватися, а повноваження самоврядування розширюватися. В цьому процесі діє принцип розподіленого суверенітету, який закріплено в Конституції.
Походження влади від самоврядування, а не навпаки означає, що повноваження делегуються центральній владі значною мірою знизу, від процесів самоврядування, які передають центральній владі повноваження в тій мірі і на той час, в якій мірі і в який час самі не можуть справитися з цим.
Це означає, що повноваження в будь-який момент можуть бути повернуті від центральної влади до самоврядування. Дуже важливо те, що повноваження влади делегуються не згори вниз, а знизу вгору. Ці повноваження делегуються в обсязі, що визначається знизу. Ці повноваження делегуються тимчасово і в будь-який момент можуть бути взяті за ініціативою знизу назад.
Категория: Платформа единения | Просмотров: 261 | Добавил: Admin | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
 
 
Категории раздела

Поиск

Календарь
«  Ноябрь 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архив записей

Наш опрос
Оцените наш сайт
Всего ответов: 67

Мы в соц. сетях
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Free counters!

 

© 2019, //club12.at.ua/
Бесплатный хостинг uCoz