ГлавнаяРегистрацияВходПознавательный клуб "12 друзей"
Рабами нас делает нежелание осознать происходящее.
Понедельник, 22.07.2019, 02:20
 
Приветствую Вас Гость | RSS

 
 Главная » 2012 » Ноябрь » 27 » Платформа Відродження та Єднання
20:52
Платформа Відродження та Єднання
Ідеологічні засади ПВЄ.

1.1 Логічно збагнути, що умовою, тобто єдиною ідеологічною засадою, в якій має, і може, діяти та існувати Державно-Громадська Система Управління, запропонована тут ПВЄ, є саме - Солідаризм. Адже Україні потрібна ЗОЛОТА СЕРЕДИНА, а не крайнощі правих поглядів (що не сприймається східною) чи лівих поглядів (що не сприймається західною), котрі вже показали свою не ефективність.
     Солідарність має на увазі подолання катастрофічного для України розриву між державою та суспільством, між елітами та не елітними прошарками, вибудовує багато чисельних горизонтальних зв’язків, всередині самого суспільства, розвиток соціальної самоорганізації, а також відкриття ліфтів вертикальної мобільності, для талановитих, енергійних, амбіціозних та простих людей.
Солідаризм - це вчення про рівновагу загального та особистого, коли суспільство, як єдине ціле, і кожна людина зокрема мають рівні права й обов’язки. Солідаризм заперечує крайності комунізму та соціалізму при домінуванні загального над особистим, а також ліберального капіталізму при домінуванні приватного над суспільним. Солідаризм – це об’єднання суспільства і державного організму в одному напрямку, заради досягнення мети держави, а саме розвитку держави і нації. Солідаризм - це серединний шлях, коли інтереси особистого й суспільного СПІВПАДАЮТЬ. Вміння притримуватися золотої середини - це серйозна наука і, навіть, у деякому роді мистецтво. Кожен політолог, соціолог або ж економіст зобов’язаний володіти цим мистецтвом.
Солідаризм стає національним, коли домінуюча нація (або ж група націй) будує державну систему, що враховує інтереси кожного громадянина. Ці особисті інтереси, в свою чергу, співпадають із загальноприйнятими цілями. Національний Солідаризм протиставляє себе, як клановій олігархічній системі, так і будь-якій диктатурі усередині суспільства. Замість маніпулювання суспільною свідомістю в будь-який спосіб національний Солідаризм пропонує прагматизм й СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР, в якому будуть прописані інтереси сторін. Усвідомлене відношення до рішень задач кожного учасника договору є сенсом укладеної угоди. Спеціальні структури контролюють баланс сил в національній державі. В зовнішній політиці національний солідаризм керується інтересам нації, виходячи з визначених СУСПІЛЬНИМ ДОГОВОРОМ внутрішніх задач.
     У випадку України де є сильно ослаблена національна солідарність, про що вже говорилося в ПВЄ частині №1, та зовсім немає нації, ідеологічною засадою розвитку країни має бути саме - Національний Солідаризм, те чого саме найбільше не вистачає нашому народові.
     Притому що Нація для ПВЄ це виключно лише - Сукупність усього населення, що проживає в межах держави, і об'єднане за допомогою юридичних інституцій та прав громадянства, сконсолідовані духовною потребою та цілю жити й творити в цій країні, поважати її мову та культуру, заради майбутнього розвитку та існування держави, в ім’я своїх дітей та онуків. Спільна мета нації – економічно незалежна, розвинена та захищена на сучасному рівні – держава народовладдя, із соціально захищеним населенням, у суспільстві справедливих між громадянських відносин та рівних можливостей.

На питання «- чому взагалі має бути ідеологічна засада» - відповідь така: Політична влада, позбавлена будь-яких ідеологічних орієнтирів, не спроможна адекватно реагувати на суспільний прогрес, а саме суспільство, у якого відсутнє елементарне відчуття національної солідарності, не здатне визначитися з векторами свого подальшого руху та реальними національними потребами. Держава без ідеології - те саме, що організм із дуже слабким імунітетом: як довго він протягне, залежить від нього, а від особливостей зовнішнього середовища. А зовнішнє середовище в Україні, м’яко кажучи, не ідеальне, як, утім, і внутрішнє. Головне щоб ідеологія ця відповідала проблемам країни та її народу, і була загально прийнятою її громадянами.

Також ПВЄ чудово розуміє, що Українська національна ідея повинна об’єднати всіх громадян України, в прагненні до найвищого розвитку та самовдосконалення, і забезпечення оптимальних умов для існування, що і є гармонією інтересів колективного та індивідуального.

Відповідно Національна Ідея у розумінні ПВЄ це - націотворча концепція, що інтегрує всіх українців та громадян країни в Націю, яка є найвищим суспільним утворенням, що виступає посередником між особою та вічністю. Нація є творцем та єдиним джерелом Української Держави, яка існує для Нації, кожного українця та громадянина країни зокрема, а не навпаки. Українська Держава має забезпечувати становлення української присутності в світі, розвиток Нації, і самореалізацію прагнень кожного українця та громадянина України.


   1.2. Україна весь час знаходиться на культурному, геополітичному та цивілізаційному розломі (Російському; Азійському; Європейському). Тому головні задачі української модернізації – це створення сучасного суспільства, сучасних соціальних інститутів, сучасних інфраструктур та нової людини. Тільки створення громадянського суспільства, новітнього покоління, зможе вивести Україну з кризи та підштовхнути її на шлях найрозвинутіших країн планети.
     На цьому шляху Україна має заробити собі імунітет від негативних перетворень глобалізації, щоб використати її у своїх національних та цивілізаційних інтересах. Цілю цього шляху має бути нарешті створення української нації (а потім і цивілізації ) - тобто cконсолідованість всіх громадян цієї країни навколо однієї ідеї, що має користь для всієї цілої країни, і поєднує її народ не залежно від релігії та етнічного походження. Разом з тим у випадку України вже не пройдуть ідеї, що вигідні лише для нації однієї країни, (як це було у фашистів чи як у совєтів), це обов’язково має бути ТІЛЬКИ соціально-гуманітарний проект з універсальними цінностями, котрі можуть бути запитані всім людством, або хоча б його значною частиною! Тобто проект має бути заснований на ідеях солідарності, у випадку України це має бути Національна Солідарність, адже нам треба об’єднати всю країну, створити Націю та цивілізацію. 

Але треба не забувати - громадянські свободи та громадянське суспільство в державі, може бути корисним для неї, лише тоді коли, в державі існуватиме та реально діятиме ЖОРСТКИЙ ЗАКОН ПРО СЕПАРАТИЗМ!!!

Тобто якщо в діях якогось із ЗРК є ознака сепаратизму - прокуратура має, сама або за дорученням Президента(Прем’єр-міністра;Мера чи Губернатора) якщо до того не було від відповідних заяв від Координаторів, завести відповідну кримінальну справу - за статтею сепаратизм проти членів даного ЗРК.

Для більш детального розуміння зовнішньої політики держави, як на погляд ПВЄ, пропоную прочитати, в додатку, наступні статті Сергія Дацюка:  ЄВРОПА; ЛІДЕРСТВО; РОСІЯ.


ПВЄ вважає, що кожна людина прийшла в цей світ з певною місією, найвищим устремлінням якої є якнайкращий розвиток власних талантів особи та розвиток органічного суспільного життя – Нації та цивілізації. Кожен громадянин України повинен від народження думати про необхідність власного вкладу в життя своєї країни та нації, і відповідно людства, яке є мультиверсумом Націй.


ПВЄ виступає за  - незалежну соборну самоврядну республіку Україна, де замість демократії панує пряме Народовладдя - країну із новою Народною гілкою влади, де самоврядна та стратегічна типи влади будуть діяти як єдино ціле, на користь держави та її громадян, контролюючи виконавчу систему влади. ПВЄ виступає за державу де діє одна конституція, один закон та одне громадянство та де парламент має складатися з однієї ефективно діючої, мало чисельної палати в котру входитимуть представники всіх галузей та сфер діяльності, разом із пропорційним представництвом всіх національностей (і то вже буде не ВР а Національні Збори).
Де діє модель безпосереднього самоврядування - через механізм ТГС та всієї СиГС.

ПВЄ розглядає лише першу форма субсидіарності - інкапсуляція повноважень нижніх ланок управління від втручання верхніх. Встановлює додаткові рамки для президентської вертикалі влади та стимулює розвиток парламентських форм врядування. Ця форма допускає управлінські вертикалі, однак забороняє наскрізне керування зверху вниз, тобто перебирання верхніми ланками повноважень нижніх. Повноваження, таким чином, розподіляються знизу вверх за залишковим принципом: верхнім ланкам передаються тільки ті з них, які залишились нерозподіленими після визначення повноважень нижніх.

Субсидіарність влади, таким чином, означає, що вищі ланки керування мають бути додатковими, або другорядними при вирішенні задач, які виникають на нижніх ланках.Іншими словами, принцип субсидіарності вимагає розбудови системи врядування не зверху вниз, а знизу вверх.
Проте ідея впровадження в Україні такої форми субсидіарності, як децентралізація влади, має безпосереднє відношення до планів збільшення повноважень регіонів. З цим пов'язані певні проблеми, навіть якщо відкинути вкрай суперечливу перспективу федералізації.
Перша проблема полягає у тому, що східні і західні регіони країни мають різні пріоритети щодо вибору зовнішньоекономічних партнерів. Надання регіонам більших прав потенційно може призвести до ситуації, коли внутрішні зв'язки між ними не зможуть протистояти різно-векторним зовнішньоекономічним впливам.
Тобто субсидіарність в Україні можлива до тієї межі, до якої зберігається унітарний устрій держави.

Також ПВЄ наголошує на таких слова: 
Можна визначити такі межі застосування європейського принципу субсидіарності в Україні:
1. Принцип субсидіарності не повинен застосовуватись до сектору безпеки України.
2. Зменшення повноважень Президента України у рамках впровадження принципу субсидіарності не повинне торкатись його зовнішньополітичних функцій.
3. Застосування принципу субсидіарності не повинне вести до федералізації України.
4. Бюджетна субсидіарність не повинна спричиняти нерівність регіонів України за ступенем людського розвитку.

    Тож стосовно ж субсидіарності в ДГСУ від ПВЄ - Система прямого народовладдя (завдяки і через СиГС) пронизує весь соціальний організм держави, і є набагато досконалішою та працездатною, за всі відомі нам  моделей субсидіарності. Іншими словами, для ПВЄ субсидіарність - це лише певна частина, певний елемент можливостей даної системи. При глибокому та детальному, а головне осмисленому аналізі всього вище викладеного матеріалу - ви самі побачите, що все взаємопов’язано з усім, але при цьому, має внутрішні форми самоорганізації та самоуправління.
Візьміть для прикладу тіло та організм людини. Є окремі "соціально-економічні органи" - виконуючі ту чи іншу роботу для всього організму. Ціле при цьому не вмішується в їх "внутрішню діяльність", але творить необхідний для всіх взаємообмін продуктами їх життєдіяльності. (Тобто орган залишає собі першочергово важливі речовини для свого росту та існування, решту відає на потреби всього організму, адже він є його частиною, і йому вигідне його існування.) А є ще "загально-функціональні системи" - кровоносна, нервова і т.п. (транспорт, фінанси, загальна безпека і т.п.). Але при цьому, ніхто з даних систем не претендує на право володіння всім тілом ("землею", "природними ресурсами") - так як це є надбанням всіх цих органів та систем - одночасно... а претендувати на володіння це значить свідомо порушувати баланс всього організму. Все подібно всьому - в своїх фрактально-галузевих матрицях.


P.S.
Зважаючи на поширеність в нашій країні мислення « - МОЯ ХАТА З КРАЮ». Котре безумовно треба викорінювати.
Кожному хто захоче реалізувати будь-які нові світлі ідеї, будуть задавати одне й теж питання: «- Навіщо, і для кого ви цим займаєтесь ?».
Вважаю, що одним з головних гасел ПВЄ має бути:«- Я РОБЛЮ ЦЕ НЕ ДЛЯ ВАС, А ДЛЯ СЕБЕ, ДЛЯ СВОЇ ДІТЕЙ ТА РІДНИХ. АЛЕ ЇМ ЖИТИ НА ОДНІЙ ВУЛИЦІ З ВАШИМИ, В ОДНОМУ МІСТІ, В ОДНІЙ КРАЇНІ. БО ВСІ МИ ПОВЯЗАНІ ОДНЕ З ОДНИМ, ХОЧЕТЕ ВИ ТОГО ЧИ НІ!!!»

Крім того активістам Народовладдя слід нагадувати - перший наш ворог (майбутнього України) є не влада, а обиватель котрий своєю бездіяльністю та пофігізмом гірший за ворога, чи зрадника (другий ворог майбутнього - олігархи, що керують кишеньковими політиками).Слава Україні! Державі що в майбутньому отримає роль світового Координатора.

Джерело: Блог Юрія Шевченко
Категория: Платформа единения | Просмотров: 439 | Добавил: Admin | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
 
 
Категории раздела

Поиск

Календарь
«  Ноябрь 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архив записей

Наш опрос
Оцените наш сайт
Всего ответов: 67

Мы в соц. сетях
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Free counters!

 

© 2019, //club12.at.ua/
Бесплатный хостинг uCoz